Newsbeiträge

News [1]

News: Die beiden Inselkirchen informieren/ Kościółewangelickiorazkościółkatolickina wyspieinformują

Beigetragen von JNN am 16. Dez 2020 - 22:12 Uhr

Ökumenischer Weihnachtsweg an Heiligabend für Familien mit Kindern geplant. Auf dem Weg zum Christkind. Kommt alle mit auf den ökumenischen Weihnachtsweg an Heiligabend! Drei Stationen gibt es zwischen 15 und 17.00 Uhr: vor der ev. Kirche, am Janusplatz und vor der kath. Kirche.
(Informacje poniżej czytane również w języku polskim)

Startpunkt und Uhrzeit des Weges können bei der Anmeldung gewählt werden. Dann geht es weiter zu den anderen beiden Stationen. Insgesamt ist man ca. 30 Minuten unterwegs. Vor den Kirchen wird ein bisschen Weihnachten verkündet, gibt es eine kleine Überraschung und einen Segen. Am Janusplatz wird gesungen. Alle bekommen ein kleines Begleitheft dazu mit Wegbeschreibung und Texten.

come and go for christmas! Durchführung unter Vorbehalt aktueller Verordnungen.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://kirchen-tickets.de/kath-juist/gottesdienste/

Außerdem um 18:00 Uhr Christmette in der kath. Kirche und 18:00 Uhr Kurzgottesdienst und 23:00 Uhr Christmette mit Weihnachtsmusik und Bibel-Live-Erzählung in der ev. Kirche.

Die beiden Inselkirchen sagen Herzlich Willkommen!

Ekumenicznaświątecznadroga w Wigilię BożegoNarodzeniadlarodzin z dziećmi

Wyruszciewszyscy w ekumeniczną, światecznądrogę do DzieciątkaJezus w Wigilię BożegoNarodzenia-24.12.

Międzygodziną 15.00 i 17.00 drogaobejmować będzietrzystacje: stacja 1-przed kościołemewangelickim, stacja 2- w Januspark, stacja 3-przedkościołemkatolickim. Punkt rozpoczęciatrasyorazgodzinęmożna wybraćprzyzameldowaniu. Z wybranegopunktutrasaprowadzić będziedo następnychstacji.Przebyciecałejtrasytrwać będzie ok. 30 minut. Przyświątyni zagłębimy sie w nastrój BożegoNarodzenia, przeżyjemymałąniespodziankęorazprzyjmiemy błogosławieństwo. W Januspark będziemożliwośćwspólnegośpiewania. Uczestnicyotrzymająmały folderinformacyjny.

Come and go for Christmas! Przebieg z zachowaniemaktualnychzaleceń.
Prosimykonieczniezameldować siępoprzez link: https://kirchen-tickets.de/kath-juist/gottesdienste

W kościelekatolickimpasterkaodbędzie sięgodzinie 18.00.
Krótkienabożeństwoewangelickieodbędzie sięprzymuszli w parkuzdrojowym również o godzinie 18.00.
Serdeczniezapraszamy!!!

TEXT: PRESSEMITTEILUNG DER JUISTER KIRCHENGEMEINDEN

 
Links
  1. http://juistnews.de/artikel/view/Main/News/
  2. http://juistnews.de/Printer/artikel/2020/12/16/die-beiden-inselkirchen-informieren-kocioewangelickiorazkociokatolickina-wyspieinformuj/
  3. http://juistnews.de/artikel/displaypdf/2020/12/16/die-beiden-inselkirchen-informieren-kocioewangelickiorazkociokatolickina-wyspieinformuj/